Mountainbikecyklingen har betytt mycket för Leifs rehabilitering.
När symtomen kom 2016 blev det en ny tuff verklighet. Det handlar om kortare och längre perioder med brännande smärta i fötter och ben. Detta trots att han inte längre har någon känsel i benen.
Under det senaste året har det blivit ungefär 250 mils cykling – såväl träning som tävling.
Nu jobbar Leif Hjort i verkstadsindustrin, på ett företag som tillverkar hydraulikutrustning till exempelvis grävmaskiner.
Artikel

Cyklingen blev räddningen för Leif

2019-09-27

Sedan ett par år tillbaka lever Leif Hjort i Motala med den neurologiska diagnosen polyneuropati. Han har därför tappat känseln i fötter och ben, men har ändå en svår neuropatisk värk där. Men så upptäckte han MTB-cyklingen.
    – Det blev min räddning, säger Leif, som är en av 160 000 svenskar som lever med diagnosen.

Det var efter ett hårt träningspass inför en bodybuilding-tävling som Leif Hjort kände att något i kroppen inte var som det skulle. Värken i benen ökade, samtidigt som känseln försvann alltmer.
Leif genomförde ändå tävlingen med möda och sökte vård med sina konstiga neurologiska symtom. Han krävde en ordentlig utredning och blev till slut remitterad till Neurologkliniken i Linköping.

Efter en stor undersökning fastställde hans neurologläkare den neurologiska diagnosen polyneuropati och han ordinerades en läkemedelsbehandling. Den hjälpte inte särskilt mycket och biverkningarna var besvärliga. 2017 blev han sjukskriven för sina problem med benen, som gjorde att han hade svårt att gå.
    Den stora förändringen kom när cyklingen kom in i hans liv.
    – Det har blivit min räddning. Jobbigt, men roligt. Genom att mina ben rör sig så mycket blir det en bra blodcirkulation och det känns framför allt bättre i fötterna.
    Hans cykelskor är fastspända i pedalerna med anledning av att han inte har någon känsel i fötterna.
    – Cyklingen har blivit en ny inriktning i livet, som är väldigt positiv för mig, säger Leif, som under det senaste året har cyklat mer än 250 mil på träning och tävling.

Nu vill Leif Hjort visa framtidshopp och berätta om sina erfarenheter för andra i olika sammanhang. Dels genom sin podcast Inspirationspodden.se, dels inom föreningslivet i organisationen Neuro där han är medlem. Han är också en av Neuros diagnosstödjare för de som vill prata med någon i liknande situation.
    – Jag har ett starkt driv och det vill jag gärna få andra att upptäcka i sig själva också. Jag har en längtan av att få berätta och dela med mig av tips för bättre hälsa. Exempelvis mountainbikecykling som fungerar mycket bra för mig, säger Leif Hjort.
    – Det går bra att leva med diagnosen polyneuropati. Det är klart att det är jobbigt med värken som kommer och går och att jag inte längre har någon känsel från fötterna ända upp i låren. Dessutom har jag svårt att lyfta högerfotens fotblad, så kallad droppfot, vilket också ger balansproblem. Men att hålla i gång kroppen lindrar en hel del.

Symtomen vid polyneuropati syns oftast inte utåt. Något som kan vara besvärligt eftersom omgivningen inte alltid har förståelse för de osynliga symtomen i form av smärta, känselbortfall och balansproblem. Men hemma har Leif i alla fall gott stöd av sin förstående sambo, vilket han är mycket tacksam för.
    – Jag har valt att vara öppen med min diagnos och mina arbetskollegor vet om situationen och är fullt förstående. Min arbetssituation är klart positiv och det känns väldigt bra. Jag jobbar heltid och klagar inte, trots att det kan vara jobbigt ibland, säger Leif Hjort.
    – Men det känns skönt att kollegorna vet varför jag har extra kämpigt med smärtan vissa dagar.

Utöver arbetet med att informera om diagnosen jobbar Leif också med att samla in pengar till forskningen. Bland annat har han en insamling via Neurofonden.
    – Forskningen om bättre behandlingar för neuropatier måste fortsätta och det arbetet vill jag verkligen stödja, säger Leif Hjort.

Text och foto: Håkan Sjunnesson


Neuropati

160 000 personer i Sverige lever med någon form av diagnosen neuropati. Det är ett sjukdomstillstånd där kroppens långa nerver utanför hjärnan och ryggmärgen förtvinar. Fintrådsneuropati är när de fina nervtrådarna ut i huden påverkas och man får känselstörningar i huden. Vid polyneuropati är det de långa nervtrådarna till fötter och händer som påverkas och man tappar känseln i just fötter, underben och händer.

Polyneuropatin kan också drabba det autonoma nervsystemet som styr olika processer inne i kroppen. Funktioner som vi inte kan styra över. Symtomen kan till exempel vara känselbortfall, extrem svettproduktion, värk, muntorrhet, ögontorrhet, förstoppning, urinträngningar, problem med blodtrycket, muskelsvaghet och för vissa män även erektionsproblem.

Leif Hjort har också startat en egen insamling till forskningen om polyneuropati via Neurofonden som administreras via Neuros webbplats. (www.neuro.se).


Neuropodden

Lyssna också på intervjun med Leif Hjort i Neuropodden!