Video

Checklista inför Vätternrundan

Här är en checklista för att du ska vara så förberedd inför Vätternrundan som möjligt – från start till mål.

Uploaded by: Vätternrundan. Presenteras i samarbete med Folksam.