Artikel

Nya refuger att se upp för

2016-05-27

Här kommer en viktig uppmaning till alla som åker Vätternrundan.
Se upp i Bankeryd.
Två nya refuger har byggts i nedförsbacken som löper genom orten. De har inte stått där tidigare – och kan bli en obehaglig överraskning.

Cyklisterna i Vätternrundan når Bankeryd efter cirka tolv mils åkning. I det läget kan det vara frestande att utnyttja gratisfarten utför. Men ett gott råd är detta: var uppmärksamma. Till i år har det tillkommit två refuger som delar körfälten åt – och som är omgärdade med kraftig kantsten.
Där gäller det att vara vaksam, anpassa farten och inte ligga för nära mitten.
En som kan intyga att trafikdelarna har en vansklig placering är Roberth Lundborg. Han har startat åtta gånger i Vätternrundan, är Bankerydsinvånare och bor till och med utmed den aktuella gatan (Kortebovägen).
– Har man just avslutat klättringen upp från Jönköping, med lite lätt trötta ben, kanske man inte är helt fokuserad när det börjar gå nedför. Ligger man många i bredd kan de här refugerna vålla besvär. Särskilt som det är en vänsterkurva och man lätt hamnar mer centralt. Jag förstår problematiken, säger Roberth Lundborg och tillägger:
– Refugerna har dessutom inte stått där innan.

Roberth cykelpendlar dagligen mellan Bankeryd och Jönköping. När han åker ensam är refugerna inget bekymmer, men det blir annat när flera cyklister ska samsas om vägutrymmet.
– Kommer man i en parklunga kan det bli struligt på riktigt. Jag rekommenderar att man upprättar någon slags varning i form av flaggvakt eller annat. Och det tror jag Vätternrundan säkert redan tänkt på, förmodar han.
Ja, givetvis har arrangören noterat de gäckande fällorna i Bankeryd. Det hålls två säkerhetsmöten i Motala varje år med berörda myndigheter, kommuner och så vidare. I samband med detta tog Kenneth Larsson, från Vätternrundans veteranklubb, upp det faktum att det tillkommit två refuger som känns som klara säkerhetsrisker.
Sedan sker det hela tiden kontinuerliga inspektioner av sträckningen.
Så visst. Nybyggnationerna i Bankeryds utförslupa är noterade och kommer att bli föremål för särskilda säkerhetsåtgärder, men en extra uppmaning till deltagarna att vara försiktiga är ändå befogad.
– Vi har flaggvakt innan avsmalningen, liksom vid rondellen ett stycke längre ner, och kommer också att sätta upp varningsskyltar. Samtidigt är vi tydliga med att loppet går på allmän väg. Cyklisterna har eget ansvar för att anpassa fart, körstil och formation vid klungköning efter banans förutsättningar, säger Sven Montelius, arrangemangsansvarig på Vätternrundan.

Text: Per Gustafsson
Foto: Privat