Artikel

Nacka kommun styr åt rätt håll

2018-04-04

Utmärkelsen Årets Cykelprestation 2016 följdes upp av en stark fjärdeplats när kommunvelometern presenterades förra året. Det är ingen tvekan om att Nacka kommun är något av en komet i Cykelsverige.
– Jag tycker att vi har mycket kvar att göra, men att vi är på rätt väg, säger Kristofer Rogers, trafikplanerare på Nacka kommun.

Nacka kommun avslutade förra året med att öka framkomligheten och säkerheten för cyklister på två sträckor längs Värmdövägen. I år fortsätter cykelutbyggnaden av samma regionala cykelväg i Boo mellan Talluddsvägen och Telegramvägen. Allt har sin grund i den cykelstrategi som togs fram redan 2014.
– När vi tog fram cykelstrategin insåg vi att det behövs ett helhetsgrepp kring cyklingen. Om vi ska få ett bra cykelklimat måste vi satsa brett och inte bara ha fokus på utbyggnad av cykelvägnätet. I stället måste vi få in så många olika delar som behövs, säger Kristofer Rogers.

Det kan handla om att driften av de nya cykelvägarna sköts ordentligt eller att kommunicera för allmänheten om vilka satsningar som görs. Detaljer som kanske hade missats utan ett helhetsgrepp.
– Även om mycket i strategin är för internt bruk är den antagen av kommunfullmäktige och det går alltid att hänvisa till den i andra sammanhang. Den inne-håller exempel på detaljutformning, även om det främst styrs av andra riktlinjer, och den pekar ut viktiga stråk samt ett huvudcykelnät där vi nu breddar och bygger ut.

Beroende på var i kommunen man befinner sig tar det mellan en kvart och en timme att cykla in till centrala Stockholm. Den relativt korta cykelpendlingen, från 2 till 17 kilometer, gör att Nacka är en populär inflyttningskommun. Vilket också har medfört att cykelpendlingen har ökat de senaste åren.
Det innebar i sin tur att det gamla cykelvägnätet behövde en rejäl upprustning av bland annat bredare banor, bättre belysning och säkrare cykelövergångar.
– Pendlingsstråken behöver en viss typ av utformning men är i dagsläget fortfarande av blandad standard. Vi säger att det är okej med skiftande standard beroende på var i systemet man cyklar. Däremot ska man förvänta sig extra god kvalitet på de regionala huvudstråken vad gäller utformning, trafiksäkerhet och drift. Det är målsättningen, säger Kristofer Rogers.

Utbyggnaden av vissa sträckor längs Värmdövägen är typexempel på projekt i Nacka kommun som ökar säkerheten och framkomligheten för cyklister och gångtrafikanter. Men det finns också andra, mindre, projekt som är av betydelse. Från att flytta kantstenar och skyltar till ny linjeföring och förbättrad målning.
Fokus just nu är exempelvis att öka standarden på infartsparkeringar för cykelpendling genom att bland annat förse parkeringarna med väderskydd samt göra det möjligt att låsa fast ramen.
– Det kan vara svårt att ändra på strukturen i befintlig miljö. För oss handlar det mycket om att bygga om och bredda befintliga cykelvägar, men det är inte alltid ytan finns. Ofta går det att göra bilvägarna något smalare utan att för den delen minska framkomligheten och säkerheten för motorfordonstrafiken.
– Cykelsatsningarna är till stor del även för gående. Smala gång- och cykelbanor är ett problem och leder ofta till onödiga konflikter och onödigt motstånd mot cyklister, säger Kristofer Rogers.

Satsningarna har mottagits väl från kommunens cyklande invånare och det visar sig inte minst genom de fasta mätningar som kommunen gör i utvalda passager. Förra året satte flera mätstationer rekord i antalet noterade cyklister.
– Det största flödet är in till Stockholm och det är också där som vi ser den stora vinsten med cykling. Bakgrunden till satsningen handlar till stor del om framkomlighet – det kan vara trångt i kollektivtrafiken och bilköerna är långa i rusningstrafiken. Samtidigt ligger Nacka inte långt från city vilket gör kommunen väldigt attraktiv. 

Text: Johan Larsson
Foto: Maria Erlandsson/Nacka kommun


Tre snabba frågor!

Vad betyder de utmärkelser som ni har fått?
– Det betyder ganska mycket faktiskt. Dels lyfts frågan, dels tror jag att det skapar en stolthet bland oss som arbetar med frågorna. Utmärkelserna säger något om ambitionsnivån, men kanske inte så mycket om hur det faktiskt ser ut. Jag tycker att vi har mycket kvar att göra, men att vi är på rätt väg.

Vad finns det att göra för den enskilde cyklisten?
– För många som cyklar är det stora problemet, antingen på jobbet eller hemma, var de ska placera
cykeln. Det går att prata med bostadsrättsföreningen för att få ett cykelställ eller cykelförråd som inte behöver kosta speciellt mycket. Även arbetsplatser kan ställa upp några torkskåp och ordna omklädningsrum med duschar. Då är mycket vunnet.

Vad kan kommunerna göra som inte är så avancerat?
– På kommunen gäller det att någon känner ansvar för cykelinfrastrukturen. Höga kantstenar eller
skyltar som visar fel brukar vara vanliga problem och då måste någon vara ute och röra sig i den miljön. Beroende på vilka glasögon man har på sig, ser man olika saker. Känner man ett ansvar för cykelinfrastrukturen ser man också om någon buske behöver plockas bort eller en skylt behöver ändras. Det handlar inte om några stora pengar.


om utmärkelserna!

Årets Cykelprestation 2016:

Utmärkelsen delas ut av Cykelkansliet, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm.

Kommunvelometern 2017:

Årets nykomling, årets mellanstora kommun och en total fjärdeplats. Kommunvelometern är
Cykelfrämjandets granskning av kommunernas arbete med cykling.