I samband med prisutdelningen lämnade Peter Schantz över två nya rapporter som förhoppningsvis ska ligga till grund när cykelvägar utvecklas och formas i framtiden.
Peter Schantz, professor i humanbiologi vid GIH, blev i slutet av november utsedd till Årets Cykelhjälte.
Artikel

Han blev Årets Cykelhjälte

2018-12-06

Årets Cykelhjälte är utsedd. I slutet av november blev Peter Schantz korad som den person som allra bäst har skapat uppmärksamhet kring alla de positiva effekter som cykling ger. Ett pris som delas ut av cykelhjälmföretaget Hövding.
    – Det är jätteroligt. En fjäder i hatten för mig, forskningsgruppen och alla som har trott på oss och kommit med råd, säger han.

”En bättre cykelhjälte kan jag inte tänka mig”, sade Anna Katarina Skogh, marknadschef på Hövding, när Peter Schantz tilldelades det ärofyllda priset.
Till vardags är Peter professor i humanbiologi vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) och Cykla.se har tidigare skrivit om hans forskning om cykling.

Utmärkelsen Årets Cykelhjälte delas varje år ut till personer eller organisationer som förtjänar extra uppmärksamhet för sitt arbete i att främja cykling.
    – Det är ett mycket långsiktigt och långvarigt uppbyggnadsarbete för att tackla olika frågeställningar som ligger bakom. Att vår forskning ger resultat och uppmärksammas är jätteroligt, säger Peter Schantz.

I samband med prisutdelningen överlämnade Peter Schantz två nya cykelfrämjande rapporter varav den ena, ”De upplevda landskapen för cykling: Påverkan på hälsan”, fokuserar på cyklisters omgivning. Förhoppningen är att den ska vara med och bidra till hur cykelvägar utvecklas och formas i framtiden.
    – Mycket av synen på cykling har handlat om säkerhet och att undvika skador. Men det finns andra komponenter som ligger långt ifrån risken för att skada sig. Den upplevda tryggheten har inte alls fått samma uppmärksamhet och det har med hur människor bedömer risk för skador att göra.

Rapporten visar att faktorer som cykelvägar i förortsområden, ett mindre flöde av motorfordon och grönska längs färdvägen stimulerar till cykelpendling och gör att cyklisten upplever turen som tryggare.
    – Naturen är stressreducerande och lugnande. Den ställer inga krav eller utgör något hot. Har du däremot reklamskyltar, människor och fordon runt dig måste du hela tiden läsa av dem, säger Peter och fortsätter:
– Åker du i en vacker miljö känns det säkrare ur en trafikmässig synvinkel. Att man inte behöver tolka några risker och kan se att någon har brytt sig om skönheten runt omkring.

Rapporten ”De upplevda landskapen för cykling: Påverkan på hälsan”, som Peter skrivit tillsammans med Lina Wahlgren, bygger på en enkät med 1 600 respondenter som cyklar i Stockholms län och Norrtälje. Hela rapporten finns att läsa här.

Text: Johan Fransson
Foto: Linus Hallgren


Tidigare vinnare av Årets Cykelhjälte

2016 Johan Rockström för sitt stora engagemang för cykling och miljöfrågor.
2017 Cykelfrämjandets projekt för sitt engagemang att lära både vuxna och barn att cykla.